Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

images.jpg

Nasze Przedszkole w 2023 r.

 uzyskało dofinansowanie dla programu wieloletniego-

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

na lata 2021-2025” Priorytet 3

Kierunek inwestycji 3.1

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wkład własny przedszkola wyniósł 750,00 zł. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Przedszkole w Kuźnicy poprzez różnorodne działania aktywnie promuje i wspiera rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Czynnie angażuje również rodziców, aby wspólnie z dziećmi uczestniczyli w akcjach czytelniczych, konkursach literackich, zaprasza rodziców do czytania dzieciom w grupach przedszkolnych, do czytania dzieciom książek w domu.

 

 

Opis planowanych przez Przedszkole w Kuźnicy działań w 2023 roku promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci: 

 

– organizacja cyklicznego cotygodniowego głośnego czytania przedszkolakom zakupionych książek pt. „Poranek z bajką”;

– zorganizowanie pod koniec roku szkolnego konkursu plastyczno-technicznego dla dzieci i ich rodziców z nagrodami książkowymi pt. „Moja ulubiona bajka”;

– zakup teatrzyka kamishibai wraz z bajkami i wykorzystywanie go podczas zajęć z przedszkolakami (cotygodniowo w godzinach porannych), tym samym przybliżenie teatru w życiu dzieci oraz pokazania możliwości przedstawienia bajki w innej formie;

akcja promująca czytelnictwo -Tydzień Bibliotek; zorganizowanie wystawy, konkurs promujący czytelnictwo,  pasowanie przedszkolaków na czytelników przy współpracy z biblioteką publiczną,

– rozesłanie do rodziców przedszkolaków listu pt. „Mamo, tato posłuchaj co lubię czytać” napisanego przez dzieci wraz z informacją stworzoną przez nauczycieli mającą na celu poszerzenie wiadomości w zakresie dobroczynnego wpływu czytania książek na młodego człowieka;

– popularyzacja twórczości literackiej twórców regionu (literatura dziecięca na Podlasiu) przybliżenie dzieciom w przystępny dla nich sposób autorów związanych z ich małą ojczyzną (przede wszystkim postaci Marii Konopnickiej i jej utworów);

– udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka-wielki człowiek”;

– przygotowywanie informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo na stronę internetową przedszkola.

– współpraca z lokalną społecznością w tym z lokalnym samorządem i zaprzyjaźnionymi instytucjami tj. zorganizowanie akcji „Czytamy naszym dzieciom”;

– zaproszenie na spotkanie do przedszkola dziadków i wspólne podjęcie działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez tworzenie zakładek do książek i opowiedzenie przez dziadków dla wnuków o swoich ulubionych bajkach z dzieciństwa (warsztaty międzypokoleniowe) ; 

– współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy Kuźnica: odwiedzenie placówki i zapoznanie przedszkolaków ze zbiorami, uczestnictwo w warsztatach z tworzenia książki obrazkowej; współpraca przy organizacji Tygodnia Bibliotek; rozpowszechnianie informacji na temat akcji „Mała książka – wielki człowiek”; wymiana informacji z Biblioteką Publiczną Gminy Kuźnica na temat zakupionych nowości wydawniczych.

 

 

Joanna Marzec

Rozmiar czcionki
Kontrast