Wykwalifikowana kadra

Doskonalenie zawodowe nauczycieli


Ukończone przez nas studia wyższe i kursy kwalifikacyjne:

Filologia rosyjska

Pedagogika przedszkolna

First Certificate In English (FCE) – ocena A.

Zarządzanie oświatą

Oligofrenopedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika opiekuńcza

Nauczanie Blokowe Przedmiotu Zintegrowanego Przyrody

Edukacja elementarna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Filologia polska w zakresie wiedzy o kulturze

Logopedia

Bibliotekoznawstwo

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Terapia pedagogiczna

Teologia ogólna

Rozmiar czcionki
Kontrast