Informacje dla Rodziców

UWAGA!
Przed dokonaniem wpłaty proszę się upewnić czy wybrano właściwy rachunek bankowy

I. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie:
1) za pobyt dziecka w Przedszkolu:
• 1 zł za jedną godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar 5 bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki, płatne do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze stanem faktycznym /nie dotyczy dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne/;
2) za zakup surowców do przygotowywania posiłków według stawki żywieniowej:
• 8.00 zł. dziennie (śniadanie: 2,10 zł; obiad: 4,50 zł; podwieczorek: 1,40 zł), płatne do 15 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie żywione.
Opłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe Przedszkola:
BS 59 8093 0000 0000 6060 2000 0020

II. Wpłata na działalność statutową Przedszkola:
Opłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe Rady Rodziców:
BS 33 8093 0000 0005 0832 2000 0010
Rada Rodziców przy Przedszkolu w Kuźnicy
ul. Sokólska 16
16-123 Kuźnica

Przedszkole

Rozmiar czcionki
Kontrast