Podsumowanie projektu “Piękna nasza polska cała”.

Przedszkole w Kuźnicy zakończyło realizację międzynarodowego projektu “Piękna nasza Polska cała”. Koordynatorkami projektu w naszym przedszkolu były panie Magda i Asia.

W ramach realizacji zadań  dzieci nauczyły się 4 zwrotek hymnu i wspólnie odśpiewały go w dniu 9 listopada o godz. 11.11 podczas bicia rekordu dla Niepodległej. Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały inscenizację “Ku Niepodległej”, a dzieci z grupy „Słoneczka” nauczyły się również tańca ludowego “Trojak”. Wspólnie z rodzicami urządziliśmy w holu przedszkola kącik folkowo-patriotyczny, a „Słoneczka” wraz z rodzicami i panią Joanną wykonały pracę grupową “Strój ludowy naszego regionu”. Dzieci zostały też zapoznane z kilkoma zabawami ludowymi, m. in. :”Jawor” czy “Grozik”. Wysłaliśmy też pocztówkę Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Realizacja projektu polegała również na realizacji różnych przedsięwzięć. Były to, m.in.: konkurs plastyczny, fotograficzny, zawody sportowe, turniej wiedzy patriotycznej, i inne.

Realizacja projektu “Piękna nasza Polska cała” zintegrowała naszą społeczność lokalną, była okazją do wielu wspaniałych doznań estetycznych, ciekawą lekcją historii oraz czasem intensywnej nauki poprzez zabawę. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kuźnica, który objął nasz projekt honorowym patronatem. W przyszłości mamy zamiar wykorzystywać elementy projektu w bieżącej pracy z dziećmi.

Joanna Marzec

Rozmiar czcionki
Kontrast