Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Uwaga Rodzice !

Informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Przedszkolu w Kuźnicy od 16 do 25 marca 2020r.
• 12 i 13 marca br. dzieci mogą mieć zapewnioną opiekę w przedszkolu, tylko jeśli nie zapewnią jej rodzice;
• od 16 marca do 25 marca 2020r. dzieci nie przychodzą do przedszkola,
• należy zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie zajęć w przedszkolu – dzieciom zostaną przekazane do domu podręczniki i karty pracy,
• należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
• należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy

Przedszkole

Rozmiar czcionki
Kontrast