Rekrutacja 2024/2025

 

Terminarz naboru do Przedszkola w Kuźnicy

na rok szkolny 2024/2025

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

1-15 marca 2024r.

 

w godzinach pracy przedszkola

 

25 kwietnia-8 maja

2024r.

w godzinach pracy przedszkola

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

19-29 marca 2024 r.

10-22 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 7 kwietnia2024 r.

 

 w budynku przedszkola

24 maja 2024 r.

 

w budynku przedszkola

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. 8 – 18 kwietnia2024 r.

 

w godzinach pracy przedszkola

28 maja- 7 czerwca 2024 r.

 

w godzinach pracy przedszkola

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 22 kwietnia 2024 r.

 

 w budynku

przedszkola

11 czerwca 2024 r.

 

 w budynku przedszkola

 

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 24 25

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA

Terminarz naboru na rok szkolny 2024 2025

wniosek o przyjęciu dziecka

Przedszkole

Rozmiar czcionki
Kontrast