Przedszkole Kuźnica


W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16,                    16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 UWAGA!
Przed dokonaniem wpłaty proszę się upewnić czy wybrano właściwy rachunek bankowy

I. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie:
1) za pobyt dziecka w Przedszkolu:
• 1 zł za jedną godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar 5 bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki, płatne do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze stanem faktycznym /nie dotyczy dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne/;
2) za zakup surowców do przygotowywania posiłków według stawki żywieniowej:
• 8.00 zł. dziennie (śniadanie: 2,10 zł; obiad: 4,50 zł; podwieczorek: 1,40 zł), płatne do 15 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie żywione.
Opłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe Przedszkola:
BS 59 8093 0000 0000 6060 2000 0020

II. Wpłata na działalność statutową Przedszkola:
Opłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe Rady Rodziców:
BS 33 8093 0000 0005 0832 2000 0010
Rada Rodziców przy Przedszkolu w Kuźnicy
ul. Sokólska 16
16-123 KuźnicaUwaga Rodzice !

Informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Przedszkolu w Kuźnicy od 16 do 25 marca 2020r.
• 12 i 13 marca br. dzieci mogą mieć zapewnioną opiekę w przedszkolu, tylko jeśli nie zapewnią jej rodzice;
• od 16 marca do 25 marca 2020r. dzieci nie przychodzą do przedszkola,
• należy zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie zajęć w przedszkolu – dzieciom zostaną przekazane do domu podręczniki i karty pracy,
• należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
• należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy


festiwal-potraw3.jpeg

21 września w naszym przedszkolu odbył się kolejny już Festyn Rodzinny pod hasłem „Festiwal potraw regionalnych”. Imprezę poprowadził niezastąpiony animator Pan Adam a na gości czekało mnóstwo atrakcji. Były tańce, przeciąganie liny, obieranie ziemniaków na czas, konkurs na najdłuższą obierkę, bitwa na śnieżki oraz wielki dmuchaniec ze zjeżdżalnią. Wsparciem dla podniebienia były domowe potrawy regionalne, takie jak: kartacze, placki ziemniaczane, bigos, babka ziemniaczana, gołąbki i kiszka ziemniaczana, a także słodkie wypieki: faworki, placki drożdżowe, mrówkowiec oraz różne ciasta.


Rozmiar czcionki
Kontrast